Կայքերի փաթեթներ
Փաթեթ 1
Փաթեթ 2
Փաթեթ 3
Փաթեթ 4

Կայքի ձևավորում (դիզայն)

 Այո
Այո
Այո
Այո
Էջերի քանակ
15
30
Անսահմանափակ

Անվճար դոմեյն ( .com )

 
Այո Այո Այո
Այո
         
Կառավարման համակարգ
 Այո
Այո
Այո
Այո
Էլեկտրոնային փոստ
10 20 Անսահմանափակ
Հոսթտնգի ծավալ (MB)
1000  2500 4000 6000

Այցելությունների հաշվիչ

  Այո  Այո  Այո  Այո
Հետադարձ կապի համակարգ
    Այո   Այո
  Այո
Ապրանքների կատալոգ
    Այո
Այո
Կայքում որոնման համակարգ
    Այո
Այո
Գրանցում որոնման համակարգերում
  Այո   Այո   Այո
  Այո
Որոնման համակարգերի օպտիմիզացիա (SEO)
 
 
 
Այո
Առաջին տարվա վճար  75.000/ԴՐԱՄ  90.000/ԴՐԱՄ 120.000/ԴՐԱՄ  Պայմանագրային 
          
Տարեկան սպասարկման վճար 15.000/ԴՐԱՄ 25.000/ԴՐԱՄ 35.000/ԴՐԱՄ Պայմանագրային 

Կապը մեզ հետ

Երևան ,Խանջյան 19 Ա

Phone: +374 60 747401 Fax: +37410 54 18 36

Email: info"@"shivini.com